Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Antik siteden ortaçağ kentine

Nereden gelmektedir ve nedir? Ortaçağ kenti Antik kentin devamı veya yeniden doğumu mudur? Yoksa yeni ve özgün bir olgu mudur?