Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Köleler, özgür insanlar, baronlar, serfler ve yurttaşlar: Kentlerin doğuşu ve evrimi

İçinde büyük bir toplumsal birikimi ve kültürel zenginliği barındıran kent, çoğu zaman belirsiz bir tanıma bürünüyor. Kent insan yerleşim birimleri içindeki bir aşama mı? Mahalle, köy, kasaba, kent diye yapılan bir sıralama mı? Bir zamanların kent kültürü nasıl bir tarihsel dönüşüme uğradı? İsterseniz gelin kentin kültürel evrimine yakından bakalım…