Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Kapitalizmin iniltisi: Popülizm

Artan siyasal krizler, savaşlar ve kitlesel göç dalgaları siyaset söyleminde önemli kırılmalara yol açıyor. Uluslararası göç dalgaları karşısında yükselen sağ otoriteryen yönelimler popülist söylemin de etkisiyle kitlelerin desteğini alıyor.