Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

İşçilere yönelik baskıların temelleri: 1877’deki bir grev modern polisliğin doğuşunu nasıl etkiledi?

1 Mayıs geldi çattı. İstanbul başta olmak üzere ülkenin irili ufaklı bütün şehirlerinde ablukaya alınan meydanlar, tutuklamalar ve gözaltılar yeniden yaşanacak. İşçilerin eylemi düzeni neden bu kadar korkutuyor? Hemen her yerde düzenin koruyuculuğunu üstlenen kolluk güçlerinin şiddete başvurması ise oldukça sık rastlanan bir durum. Peki ama bu nasıl başladı? Dünya tarihindeki bir grev dalgası modern polisliğin doğuşunu nasıl etkiledi?