Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

İkinci dalga feminizm neleri dönüştürdü? Nasıl araçsallaştı?

Bir feminist olarak her zaman kadınları özgürleştirmek için mücadele ederek daha iyi, daha eşitlikçi, daha özgür bir dünya inşa etmeyi amaçlayan ABD'li yazar ve teorisyen Nancy Fraser, feminizme geniş bir perspektiften bakıyor. İkinci dalga feminizmin toplumsal bellekte inşa edebildikleri, başarısızlıkları, söylemde dönüşen ama eylemde değişime direnen olgular, feminizm teorisiyle kapitalizm teorisinin bütünleşmesi ve bir noktada kapitalizmin ikinci dalga feminizmi 'sinsice' kendi çıkarları doğrultusunda araçsallaştırması... Kadın mücadelesine dair zihin açıcı bir sohbet için sözü Nancy Fraser'e bırakıyoruz.