Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Yenme korkusu, yeme tedirginliği 

Kevin J. Wetmore Jr., “İnsan Yiyen Canavarlar Hakkında Mitler ve Hikâyeler” alt başlığıyla yayımlanan "Ölü Yiyiciler"de, Antik Yunan’dan İran’a, yeryüzündeki çeşitli katliamlardan tarihteki kimi yamyamlıklara, mitolojiye ve popüler kültüre, sanattan Tibet’teki geleneklere dek pek çok örneğe uzanıp bahsi geçen korkuya ve tedirginliğe dair çözümlemeler yaparak yeme cesaretini ve yenme dehşetini gözler önüne seriyor.