Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Yeni başlangıçlardan yana zar atma imkânları 

Karşı-sanat tarihçisi olarak Georges Didi-Huberman, "Ateşböceklerinin Var Kalma" Mücadelesi’nde neoliberal zamanların kendine özgü bir faşizm türettiği fikrinden hareketle, Pier Paolo Pasolini’nin bu konuda kimilerince karamsar bulunan ve “artık ateşböcekleri zamanın ruhuna yenilmiştir” ifadesiyle şekillenen görüşlerini de es geçmeden, politik ve sanatsal bir mücadele kültürünün kaybolup kaybolmadığını tartışmaya açıyor.