Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Edward Said ile bir söyleşi: Milliyetçilik, Sekülerizm, Postkolonyalizm üzerine…

20. yüzyılın önemli aydınlarından olan Edward Said, Hessein Ibish ile birlikte milliyetçilik, sekülerizm ve post-kolonyalizm üzerine uzun bir söyleşiye imza atıyor…