Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Ahir zamanın haykıran portresi: Ah Gözel İstanbul

Zeynep Dadak’ın yazıp yönettiği Ah Gözel İstanbul, Seyyah Eremya Çelebi Kömürciyan’ın 1660’larda yazdığı 17. Asırda İstanbul adlı eserinden yola çıkarak, kent tarihi ve belleği üzerine kapsayıcı bir çalışma.