Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Türk mimarisinde İtalyan esintileri

Osmanlı mimarlık alanında faaliyet gösteren İtalyanlara ilk kez 19. yüzyılın sonlarında rastlanmaktadır. 18. yüzyılın ortasından başlayarak Batılı biçimlerin şekillendirdiği Osmanlı mimarlığının son dönem yapılarının bir bölümü, Sultan Abdülaziz'in “Efendi” lakabı verdiği mimar Montani, tiyatro binaları tasarlayan Barburini, Alessandro Vallauri, Annibale Rigotti ve Art Nouveau akımının Türkiye'deki temsilcisi Raimondo d'Aronco gibi bazı İtalyan mimarların imzasını taşımaktadır.