Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Büyük kentte genç olmak: İstanbul ve Berlin’in yaşam maliyetleri

Kent kültürü ve sosyal merkezler daralmaya ve renksizleşmeye başladı. Peki ama kentlerde drum ne? İstanbul ve Berlin örnekleri üzerinden kaybedilen gençliğimiz...