Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

‘Gelecek kuyruğumuzdan yakalayana kadar bir bilinmezdir’ 

Joni Murphy, "Konuşan Hayvanlar"da zamanın ruhunu betimlerken kapitalist sistem eleştirisine girişip günümüzün sınıf çatışmalarına ve iklim değişikliği sorununa hayvanların gözünden; daha doğrusu onların var olduğu ve yönettiği bir dünyadan bakıyor.